Bestuur VRA

Het bestuur van VRA bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: John van Montfoort

JohnMijn naam is John van Montfoort. Ik ben met ingang van 2018 voorzitter van VRA, na eerst penningmeester en algemeen bestuurslid te zijn geweest. Ik ben er trots op voorzitter te zijn van een zeer enthousiast bestuur en van een vereniging met bijna 600 leden.
Wij proberen met het bestuur jaarlijks een gevarieerd programma te bieden met voor elk wat wils. Heb je leuke nieuwe ideeën, schroom dan niet om mij of een van de andere bestuursleden te benaderen.

Secretaris: Marion van der Linden

Ik ben vanaf 2018 de secretaris van het VRA-bestuur. Ik vind het leuk om hand- en spandiensten te verrichten bij de activiteiten die VRA op de kalender heeft staan. Ook probeer ik nieuwe activiteiten te bedenken die we aan het gevarieerde VRA-programma zouden kunnen toevoegen. Als je zelf een leuke activiteit wilt voordragen, schroom dan niet om langs te komen of te e-mailen.

 

Penningmeester: Andra van Rooijen-Kronenburg

(tekst en foto under construction)

Algemeen bestuurslid: Annelieke van Rooijen

AnneliekeMijn naam is Annelieke van Rooijen en ben sinds 2018 algemeen bestuurslid van de VRA, na vanaf 2013 penningmeester te zijn geweest. Door de leuke activiteiten is mijn interesse gewekt om niet alleen als lid bij de VRA actief te zijn maar ook deel uit te maken van het bestuur. Ik denk graag mee over (nieuwe) activiteiten en het organiseren daarvan. Ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan het deelnemen aan de activiteiten als voor mij aan het organiseren ervan!!

Algemeen bestuurslid: Nevin Aslan

NevinMijn naam is Nevin Aslan. Ik ben vanaf 2008 algemeen bestuurslid van VRA. Het is een eer en genoegen om deel uit te maken van een dynamisch bestuur. Samen met de overige bestuursleden ga ik de uitdaging aan om elke maand een leuke activiteit te organiseren voor onze leden.

 

Ondersteuning:

John van der Valk, ledenadministratie

John van der ValkJuli 1991 ben ik begonnen als penningmeester van de doorgestarte VRA. om vervolgens als ledenadministrateur mijn steentje bij te dragen binnen het bestuur van VRA. Personeelsvereniging VRA is op 10 november 1941 opgericht op de Inspectie der Directe Belastingen Utrecht 1e afdeling. Bij de instelling van de Belastingdienst Particulieren Utrecht is de vereniging samengevoegd met de PORU en verder door het leven gegaan onder de oude, geregistreerde naam VRA. Deze afkorting staat voor Vereniging Rijks Ambtenaren. De personeelsvereniging heeft tot doel om de contacten tussen de medewerkers van de Belastingdienst te bevorderen middels het organiseren van activiteiten op het gebied van sport en ontspanning. Collega’s werkzaam in het Utrechtse, die lid willen worden van of vragen hebben over VRA en diens activiteiten, kunnen contact met mij opnemen. Indien gewenst kan je voor telefonisch contact mijn nummer opzoeken in ETG.

Vacature (en bestuursleden), websitebeheer

Heb je belangstelling voor het beheer van websites, geef dit dan door. Neem contact op via de site of bel de voorzitter.