Contact

Personeelsvereniging VRA
Personeelsvereniging VRA is opgericht op de Inspectie der Directe Belastingen Utrecht 1e afdeling. Bij de instelling van de Belastingdienst Particulieren Utrecht is de vereniging samengevoegd met de PORU (personeelsvereniging toenmalig ontvangkantoor) en verder
door het leven gegaan onder de oude, geregistreerde naam VRA. Deze afkorting staat voor Vereniging Rijks Ambtenaren. De personeelsvereniging heeft tot doel de contacten tussen de medewerkers van de Belastingdienst Utrecht bevorderen door het organiseren van activiteiten op het gebied van sport en ontspanning. Op dit moment werken we intensief samen met de andere personeelsverenigingen binnen de Belastingdienst. Daarnaast kunt u deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de Federatie Personeelsverenigingen Financiën. Via deze site, de regiosite en e-mail worden de leden geïnformeerd over de evenementen.

Wilt u zich al lid aanmelden, neem dan contact op met de ledenadminstratie door te klikken op contact. U moet dan wel werkzaam te zijn bij het Ministerie van Financiën met standplaats Utrecht.

LET OP: Deelname aan activiteiten van PV VRA geschied op eigen risico en in eigen tijd.


Algemene gegevens VRA
Vereniging Rijks Ambtenaren
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
girorekening NL69INGB0002683932


Waar vind ik VRA op lokatie?
Bezoek en hoofdadres:
Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht (ingangszijde tuin)

Goederenontvangst:
Mercatorlaan 1000, 3528 BL Utrecht